Visie & Beleidsplein

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014

managementrapportage

Nader, M. (2015). Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014: managementrapportage. Den Haag: ZonMw.

De Sportimpuls is een onderdeel van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Het doel van de Sportimpuls is mensen die niet bewegen of hiermee dreigen te stoppen te stimuleren structureel in beweging te komen. In 2014 werd de subsidieronde Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) voor het eerst opengesteld. Om jongeren uit gezinnen met een laag inkomen in staat te stellen te sporten en bewegen werd in deze subsidieronde 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In dit document zijn de resultaten van de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten beschreven. Het tweede hoofdstuk van het rapport biedt inzicht in het aantal ingediende subsidieaanvragen, het aangevraagd budget en het aantal honoreringen. Tevens geeft het inzicht in de verdeling van de subsidieaanvragen over de verschillende aandachtsgebieden van de Sportimpuls JILIB. De resultaten van deze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op zelfrapportages van de projectaanvragers of op basis van aanvullende analyses van het ZonMw bureau. Dit wordt bij de bron vermeld. In het derde hoofdstuk worden het beoordelingsproces, de resultaten en de meest voorkomende afwijzingsgronden besproken. Dit overzicht is een momentopname. Projecten kunnen gedurende de looptijd stoppen of op relevante aspecten worden bijgesteld.

Uitgever(s): ZonMw,

Download(s)

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014 : managementrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maroun Nader

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
inkomen
jeugd
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls
sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten (jilib)
sportstimulering