Visie & Beleidsplein

Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2015). Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Dit document betreft een Kamerbrief over het programma Sport en bewegen in de Buurt (SBB). Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij verheugd is dat de meeste fractieleden positief reageren op het programma Sport en bewegen in de Buurt. Eind 2016 is de doelstelling om 2.900 fte buurtsportcoaches te hebben gerealiseerd.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kamerbrieven
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
overheidsbeleid
rijksoverheid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid