Visie & Beleidsplein

Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2015). Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de belangrijkste resultaten van de jaarlijkse monitor 'Sport en Bewegen in de Buurt' en over de resultaten van de eerste effectmeting naar de inzet van buurtsportcoaches.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Kamerbrief rapporten sport en bewegen in de buurt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
effectmeting
kamerbrieven
monitors
rijksoverheid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid
sportimpuls