Visie & Beleidsplein

Hospitality Consultants lanceert Nationale Sporthalexploitatiebenchmark

Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2015). Hospitality Consultants lanceert Nationale Sporthalexploitatiebenchmark.

De benchmark brengt voor sporthallen met een minimaal sportvloeroppervlak van 1.000 m² aandachtspunten en kansen in beeld. Met kengetallen en ratio’s worden de sporthaldichtheid per gemeente, de eigendom- en beheersituatie, het voorzieningenniveau en de functionaliteit, gebruiksuren per gebruikersgroep, bezettingsgraad, kosten, opbrengsten, tarieven, energieverbruik en exploitatieresultaat in kaart gebracht.

Helder inzicht in exploitatie
De resultaten van deze Nationale Sporthalexploitatiebenchmark worden in een volledig geautomatiseerde online tool gepubliceerd. "Juist nu is helder inzicht in de exploitatie van de sporthal van groot belang”, zegt Ton Rutten, Managing Partner van Hospitality Consultants. Door de veranderingen in de sport wijzigt ook het gebruik van binnensportaccommodaties. Enerzijds neemt de bezetting af doordat steeds meer mensen individueel sporten en gebruik maken van de sportieve buitenruimte. Anderzijds zijn er ook ontwikkelingen die juist kansen bieden. Nieuwe activiteiten als freerunnen, bootcamp en speedminton zijn razend populair en kunnen een positief effect hebben op de bezetting van een sporthal. Een sport als zaalhockey neemt steeds meer in populariteit toe en ook met de decentralisaties in het sociale domein kan een sporthalexploitant zijn voordeel doen. Rutten: "Om gericht te kunnen sturen op optimalisatie van een sporthalexploitatie is het noodzakelijk om te weten waar kansen liggen, zowel qua ruimte als tijdstip”.

Brede benchmarkervaring   

Het advies- en projectmanagementbureau Hospitality Consultants houdt zich bezig met oplossingen voor beter beheer of beleid van sportvastgoed. Het bureau richt zich met name op het versterken van het rendement op maatschappelijke voorzieningen met thema’s als het exploiteren van multifunctionele accommodaties, het verzelfstandigen van voorzieningen/organisaties en het herijken van tarieven en subsidies. "De benchmark is een instrument dat door de Hospitality Group (waar Hospitality Consultants onderdeel van uitmaakt) breed wordt ingezet”, zegt Rutten. "Op basis van vergelijkbare onderzoeken binnen de facilitaire industrie heeft onze business unit vorig jaar een eerste succesvolle vertaling van het online instrument gemaakt naar de zwembadexploitatiebenchmark. Dit heeft al met al (voorbereiding, definiëren van vragen en kengetallen, programmeren van software en een online tool, mailing, vormgeving en rapportage) circa zes maanden aan voorbereiding gekost. Dit jaar hebben we de zwembadexploitatiebenchmark wederom in de markt gezet en daar de sporthalexploitatiebenchmark aan toegevoegd. We hebben ons kunnen baseren op de instrumenten van vorig jaar, waardoor we deze benchmark voor de sporthallen in circa drie maanden hebben kunnen ontwikkelen.”   

Hopen op twintig deelnemers  
Rutten hoopt dat minstens twintig sporthallen deelnemen aan de sporthalexploitatiebenchmark. "Dat zou een mooi startaantal zijn dat we vorig jaar ook bijna bij de zwembadexploitatiebenchmark hebben gehaald. Met alle gemeenten en sporthalexploitanten die zich voor 29 mei hebben aangemeld, gaan wij vervolgens aan de slag. Daarbij kiezen we voor een gezamenlijke startbijeenkomst waarin de deelnemers persoonlijk begeleid worden en uitleg krijgen over de online tool en het verloop van het proces. Bij de zwembadexploitatiebenchmark is bovendien een eindsessie ingepland waarin de deelnemers onderling resultaten kunnen bespreken en eventueel een toelichting op bijzonderheden kunnen ontvangen. In ieder geval ontvangen alle deelnemers een persoonlijke rapportage met een grafische weergaves van de resultaten en een beknopte persoonlijke analyse van de exploitatie van de eigen sporthal. Daarnaast kunnen ze inloggen op een persoonlijke pagina, resultaten inzien en eigen analyses en output samenstellen.”    

Focus op onderling vergelijken 
"Het is de bedoeling dat we het traject jaarlijks herhalen”, aldus Rutten. "De focus ligt daarbij voorlopig nog op het onderling vergelijken van de exploitaties van de deelnemer met vergelijkbare andere deelnemers, zodat hij kan zien op welke aspecten zijn eigen bedrijfsvoering afwijkt. Op den duur (zodra data van meerdere jaren beschikbaar zijn) willen we echter ook aan kennisdeling gaan doen en trendrapporten over generieke exploitatiekenmerken (dus geanonimiseerd) gaan delen met de doelgroep. Uiteraard kunnen gemeenten/sporthallen altijd tussendoor bij ons terecht voor een analyse van de exploitatie, en het is ook mogelijk om in overleg tussentijds in te stromen.”  

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leon Janssen Lok
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

exploitatie
kwaliteit
sportaccommodaties
sporthallen