Visie & Beleidsplein

Op zoek naar eigen kracht

vrijwilligerswerk en burgerschap onder minderheden

Lindo, F., Heelsum, A. van, & Penninx, R. (1997). Op zoek naar eigen kracht: vrijwilligerswerk en burgerschap onder minderheden. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Achtergrondstudie bij Uitsluitend vrijwillig!? Maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk in opdracht van RMO. Het betreft een inventarisatie van relevante gegevens over vrijwillige activiteiten van allerlei aard bij immigrantengroepen.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Flip Lindo
Anja van Heelsum
Rinus Penninx

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

minderheidsgroepen
nieuwe Nederlanders
sociale activering
vrijwilligerswerk