Visie & Beleidsplein

Schippers komt met instrument voor multifunctionele sportaccommodaties

Vochteloo, R.J., & Arko Sports Media (2015). Schippers komt met instrument voor multifunctionele sportaccommodaties.

Schippers heeft begin mei 2015 het rapport 'Sport en Multifunctionele Accommodaties' aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze leidt haar begeleidende brief in met de constatering dat diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bezuinigingen, bevolkingskrimp of schaarste van ruimte leiden tot een toenemende behoefte aan multifunctionele accommodaties. Om die reden is onderzocht hoe lokale sport- en beweegaanbieders kunnen aanhaken bij de realisatie van deze multifunctionele accommodaties.

Kennis over multifunctionele accommodaties
Uit het rapport blijkt dat men behoefte heeft aan een instrument dat kennis verspreidt over multifunctionele accommodaties en dat de mogelijkheden inzichtelijk maakt voor geïnteresseerde partijen, zonder dat deze hier gelijk hoge kosten voor hoeven te maken. 

Schippers gaat samen met het veld kijken naar de mogelijkheid voor de ontwikkeling van zo’n instrument, dat via het kennisportaal van het Kenniscentrum Sport i.o. beschikbaar zal worden gesteld. "Mijn doel is om dit hulpmiddel op de Dag van de Sportaccommodaties, 10 maart 2016, te introduceren”, zo besluit ze haar brief aan de Kamer.

Bevestiging
Jean Paul Boon, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij beursorganisator ExpoProof is verheugd dat Schippers deze dag heeft gekozen als kick-off-moment. "Voor ons is het een bevestiging dat de beurs bij een belangrijke doelgroep, namelijk de overheid, bekend is.”

Boon legt uit dat de Dag van de Sportaccommodaties zich vooral richt op gemeenteambtenaren, maar dat er een verschuiving gaande is waarbij steeds meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de sportverenigingen zelf. "Bestuurs- en commissieleden van sportclubs weten in toenemende mate de beurs te vinden. Die verschuiving betekent echter ook een versnippering van kennis en juist daartegen lijkt het nieuwe instrument een mooi wapen.”

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roelof Jan Vochteloo
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennisoverdracht
multifunctionele accommodaties
sportaccommodaties