Visie & Beleidsplein

Evaluatie programma Effectief Actief

Ooms, L., Veenhof, C., & Leemrijse, C.J. (2015). Evaluatie programma Effectief Actief. Utrecht: NIVEL.

Dit onderzoek betreft een jaarlijkse evaluatie van het programma Effectief Actief van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) dat liep van augustus 2011 tot en met december 2014. In dit rapport worden het verloop van Effectief Actief, de belangrijkste resultaten en leerpunten beschreven. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor het continueren van Effectief Actief in de toekomst. NISB voert het programma Effectief Actief uit met subsidie van het ministerie van VWS. Een deel van deze subsidie is gebruikt voor het evaluatieonderzoek dat door het NIVEL is uitgevoerd.

Uitgever(s): NIVEL,

Download(s)

Evaluatie programma Effectief Actief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms
Cindy Veenhof
Chantal Leemrijse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
effectieve interventies
evaluatie