Visie & Beleidsplein

Samenwerkingsovereenkomst Sportkracht12 en VSG

meer inhoud, meer duidelijkheid en samen een stuk sterker

Maanen, S. van, & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015, maart). Samenwerkingsovereenkomst Sportkracht12 en VSG: meer inhoud, meer duidelijkheid en samen een stuk sterker. Sport & Gemeenten (pp. 70-72)

Medio december 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12. Het contract tussen de organisaties was het logische gevolg van een situatie die feitelijk al jaren speelt. Beide organisaties trekken vanaf nu officieel samen op, om zo de weg voor eenduidig sportbeleid (met heldere en voor iedereen duidelijke afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden) te plaveien. Het doel: sport en bewegen nog prominenter op de agenda zetten, met een optimale inzet van middelen.

Lees het artikel.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Samenwerkingsovereenkomst Sportkracht12 en VSG

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sandra van Maanen
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contracten
gemeentelijk beleid
gemeenten
samenwerking