Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Zeist 2014

Kalmthout, J. van, Werff, H. van der, & Romijn, D. (2015). Verenigingsmonitor Zeist 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

De verenigingsmonitor Zeist 2014 is de eerste meting in het monitoren van de ontwikkelingen in de Zeister sportverenigingen. Met de resultaten uit het verenigingsmonitor beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de stand van zaken bij de Zeister sportverenigingen en de manier waarop zijn hun sportaanbod organiseren plus de aandachtspunten daarbij. De monitor vormt een van de instrumenten om het Zeister sportbeleid te onderbouwen en te versterken. Tevens kan het input geven voor de sportvisie die momenteel in de gemeente Zeist wordt geformuleerd. Door deze nulmeting uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Zeist. Door het herhalen van de meting kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen volgen in hun ontwikkeling. Naast het algemene beeld van de sportverenigingen wil de gemeente meer specifiek inzicht krijgen in organisatiekracht ofwel de vitaliteit en de maatschappelijke functie van sportverenigingen. De vitaliteit wordt in beeld gebracht met een vitaliteitsindex. Sportverenigingen zijn met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis. Maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan dit sportaanbod en dat wordt met de index maatschappelijke functie in beeld gebracht. De resultaten uit de verenigingsmonitor 2014 worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Zeist 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Harold van der Werff
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportverenigingen