Visie & Beleidsplein

De vreedzame sportvereniging

sport en opvoeden

Stichting NSA (2015). De vreedzame sportvereniging: sport en opvoeden. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam.

De Nederlandse sportalliantie (NSA) gelooft in de integrale aanpak van 'De Vreedzame Wijk' waarbij verschillende instanties (pedagogische) de krachten bundelen. Sportieve activiteiten vinden plaats in een buurtcontext waarbij sfeer en onderlinge omgangsvormen niet los staan van andere contacten tussen bewoners. De sport zit midden in de pedagogische driehoek, thuis, school en straat. De NSA heeft samen met Stichting Vreedzaam en de CED-Groep deze publicatie geschreven. Het maakt duidelijk wat de uitgangspunten zijn van de Vreedzame aanpak en hoe je dit toepast in de sport. Het boek geeft pedagogische handvatten voor sportleiders in de omgang met kinderen. 

Uitgever(s): B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam,

Download(s)

De vreedzame sportvereniging : sport en opvoeden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting NSA

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

opvoeding
pedagogiek
sport (algemeen)
sport en bewegen in de buurt
sportverenigingen