Visie & Beleidsplein

Bewegingsonderwijs en sport

vakspecifieke trendanalyse 2015

Brouwer, B., Berkel, M. van, Mossel, G. van, & Swinkels, E. (2015). Bewegingsonderwijs en sport: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Doel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs.

Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd.

Richtinggevende vragen daarbij zijn:

  • welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar?
  • Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs?
  • Wat moet, mag en kan?
  • Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering?

De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport.

Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling),

Download(s)

Bewegingsonderwijs en sport : vakspecifieke trendanalyse 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berend Brouwer
Marco van Berkel
Ger van Mossel
Eric Swinkels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beroepsonderwijs
bewegingsonderwijs
kwaliteit
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
primair onderwijs
trendrapporten
trends