Visie & Beleidsplein

Utrecht sport

de Utrechtse sportvisie, op weg naar 2020

Gemeente Utrecht (2015). Utrecht sport: de Utrechtse sportvisie, op weg naar 2020. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Naar aanleiding van het coalitieakkoord dat is gesloten, hebben vier partijen besloten een visienota sport te schrijven. Deze vier partijen zij Vereniging Sport Utrecht (VSU), die de belangen van de georganiseerde sport behartigt; Stichting Harten voor Sport, de Utrechtse organisatie voor sporten en bewegen in de buurt; Studentensportraad en de Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa en Gemeente Utrecht.

De volgende thema's worden in deze visienota uitgewerkt: de thema’s op die in deze visie worden uitgewerkt. Dit zijn:

  1. Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en ‘eigenaarschap’ van gebruikers.
  2. Vitale sportaanbieders
  3. Anders georganiseerd sporten
  4. Sportende jongeren, gezonde jongeren
  5. Studentensport in ontwikkeling
  6. Sporten en bewegen naar vermogen
  7. Topsport, talentontwikkeling en evenementen
  8. Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Utrecht sport : de Utrechtse sportvisie, op weg naar 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Utrecht

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid