Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Alkmaar

onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Hoekman, R. (2015). Ruimte voor sport in Alkmaar: onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Alkmaar heeft behoefte aan inzicht in de huidige capaciteit aan binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente en in het gebruik ervan. Door de verwachte bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling in sportdeelname bij diverse sporttakken zal de vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties veranderen. De gemeente wil graag inzicht krijgen in deze veranderende vraag en de consequenties daarvan voor de benodigde ruimtebehoefte. Om die reden heeft de gemeente aan Alkmaar Sport NV de opdracht gegeven om in afstemming met het veld een gefundeerde toekomstvisie te formuleren op de Alkmaarse sportaccommodaties en -voorzieningen, door onder andere de huidige en de toekomstige ruimtebehoefte voor sport in kaart te brengen. Deze rapportage brengt de huidige en de toekomstige behoefte aan sportruimte voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, tennis, handbal, korfbal, honk- en softbal, rugby en atletiek) en de binnensport in beeld. Om de situatie in Alkmaar in perspectief te kunnen zien, komen in deze rapportage ook landelijke ontwikkelingen aan bod.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Alkmaar : onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur