Visie & Beleidsplein

Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft

Maanen, S. van, & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015, maart). Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft. Sport & Gemeenten (pp. 6-9)

Nu gemeenten een totaal nieuwe verantwoordelijkheid hebben in de toewijzing en financiering van passend zorgaanbod, zijn zij op zoek naar formules om daar vorm aan te geven. Eigen verantwoordelijkheid van inwoners, optimale participatie en slimme inzet van middelen zijn een must. Maar zoiets is vanzelfsprekend niet van de ene op de andere dag geregeld. Wel duidelijk is dat de rol van sport en bewegen kansen biedt: binnen sociale wijkteams, het wijken- en kernenbeleid. We spraken met Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad en eerder wethouder en locoburgemeester van Rotterdam. Wat kan sport volgens haar betekenen in het decentralisatieproces waarin gemeenten nu volop hun weg zoeken?

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sandra van Maanen
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
participatie
samenwerking
sociale cohesie
sociale wijkteams
sportaanbod