Visie & Beleidsplein

Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)

Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt (2015). Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport). Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt.

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen hebben een belangrijke rol om meer mensen in beweging te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking aanzienlijk minder sporten dan mensen zonder een beperking. Terwijl sporten en bewegen voor deze doelgroep juist ook heel belangrijk is. Het in beweging brengen van mensen met een beperking vraagt specifieke vaardigheden en gerichte kennis en informatie over deze doelgroep. In deze factsheet vind je achtergrondinformatie vanuit diverse bronnen.

Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt,

Download(s)

Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurtsportcoaches
effectieve interventies
factsheets
interventies
mensen met een beperking
samenwerking