Visie & Beleidsplein

Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

nota van toelichting

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (2014). Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz): nota van toelichting. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Aan baden en zwemmen in badinrichtingen kunnen risico’s zijn verbonden voor de hygiëne en de veiligheid van de bezoekers. In het rapport “Risicoanalyse badinrichtingen en zwemlocaties ten behoeve van de Zwemwaterwet” geeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement hiervan een overzicht. Wetgeving is nodig om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen.

De bestaande regelgeving voor baden en zwemmen in badinrichtingen, met name het Bhvbz, beantwoordde niet meer aan de eisen van deze tijd. Daar is het Bhvbz voor badinrichtingen geheel herzien. Deze herziening heeft geen betrekking op zwemlocaties (inclusief badinrichtingen gelegen in oppervlaktewater), omdat de EG-Zwemwaterrichtlijn daar geen ruimte voor biedt dan wel de wettelijke grondslagen in de Whvbz daarvoor ontoereikend zijn.

Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM),

Download(s)

Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
wet- en regelgeving
zwembaden