Visie & Beleidsplein

Nieuwe zwemwaterwet

meer meetkosten, maar ook meer vrijheid van handelen

Kuypers, J., & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015, maart). Nieuwe zwemwaterwet: meer meetkosten, maar ook meer vrijheid van handelen. Sport & Gemeenten 2015 (pp. 44-46)

In dit artikel uit het blad Sport & Gemeenten lees je meer over het nieuwe ontwerpbesluit Bhvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). In het nieuwe besluit zijn tal van gedetailleerde bepalingen en verouderde waterkwaliteitseisen geschrapt, terwijl er tegelijk nieuwe parameters en de plicht tot het opstellen van een risicoanalyse aan zijn toegevoegd. Het nieuwe Bhvbz biedt de beheerder meer vrijheid om zelf te bepalen welke maatregelen hij neemt. Dat moet de innovatie bevorderen en tegelijk ook de hygiëne en veiligheid.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Nieuwe zwemwaterwet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteitsmanagement
veiligheid
zwembaden