Visie & Beleidsplein

De start van de gezonde sportkantine

uitkomsten 0-meting GSK

Pulles, I., & Kalmthout, J. van (2015). De start van de gezonde sportkantine: uitkomsten 0-meting GSK. Utrecht: Mulier Instituut.

Jongeren op Gezond Gewicht (voorheen Convenant Gezond Gewicht) zet zich in om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Een van de aandachtspunten daarbij is gezonde voeding in de sport. De Gezonde Sportkantine (GSK) is een project dat zich hierop richt. Inmiddels zijn meer dan 350 sportverenigingen aan de slag gegaan met de Gezonde Sportkantine. Alle verenigingen die deelnemen aan dit project, vullen bij aanvang een vragenlijst in (0-meting). Als de verenigingen ongeveer een jaar bezig zijn, vullen ze een tweede vragenlijst in (1-meting). Op deze manier worden ontwikkelingen gedurende het project bij de verenigingen gevolgd. De vragen gaan over het aanbod in de kantine, de werkwijze van verenigingen, verantwoordelijken, taakverdeling et cetera. De vragenlijsten zijn ontwikkeld door Jongeren op Gezond Gewicht. Jongeren op Gezond Gewicht heeft een database van de Gezonde Sportkantine samengesteld. In deze database worden de ingevulde vragenlijsten van de 0- en 1-meting door medewerkers van de Gezonde Sportkantine opgeslagen. Op dit moment zijn er gegevens beschikbaar van de 0-meting en nog niet van de 1-meting. De vragenlijst van de 0-meting is door 202 sportverenigingen ingevuld. De resultaten van deze 0-meting zijn door het Mulier Instituut geanalyseerd. In deze rapportage worden de resultaten van de 0-meting per onderwerp kort beschreven. Op enkele sheets worden onder het kopje ‘Aanvullend’ resultaten vermeld die niet zijn opgenomen in de figuren. De volledige tabellen met de resultaten per vraag staan in het bijgeleverde tabellenboek.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De start van de gezonde sportkantine : uitkomsten 0-meting GSK

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
sportkantines
sportverenigingen
voeding