Visie & Beleidsplein

Grensverleggende brancheorganisaties

betekenis, strategie en organisatie van belangenverenigingen van branches en beroepen

Rijkes, H., Schmidt, D., Rijken, T. van der, & Toren, J.P. van den Grensverleggende brancheorganisaties: betekenis, strategie en organisatie van belangenverenigingen van branches en beroepen. Berenschot Groep B.V..

Branche- en beroepsverenigingen vervullen een essentiële rol in de verbinding van ondernemers en beroepsbeoefenaren met elkaar en met de overheid en samenleving. Technologische ontwikkelingen, ontgrenzing, andere verwachtingen van ondernemers en beroepsbeoefenaren én van samenleving en politiek stellen hen voor nieuwe uitdagingen.

Dit boek helpt verenigingen bij hun zoektocht om:

  • Grenzen te verleggen met leden, in een mondiaal en digitaal speelveld waarin grenzen tussen ondernemingen, sectoren en hun omgeving veranderen.
  • De concurrentiekracht van de leden te versterken, terwijl de variatie tussen de leden groter wordt.
  • Te werken met een overheid die minder voorspelbaar wordt en terwijl beleidsvelden verschuiven.
  • Tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar transparantie, verantwoording en dialoog in branche en beroep.
  • Hun positie te bepalen terwijl ze toenemende concurrentie ervaren als aanspreekpunt voor veel vragen die op branches en beroepen afkomen.
  • Branches en beroepen zo te organiseren dat leden gebonden en betrokken blijven.

Uitgever(s): Berenschot Groep B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hedde Rijkes
Dedan Schmidt
Tim van der Rijken
Jan Peter van den Toren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

belangenbehartiging
branches
organisaties
verenigingen