Visie & Beleidsplein

1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden

Romijn, D., & Mulier Instituut (2015). 1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden.

De afgelopen jaren trof de financiële crisis van 2008 de sportwereld. Een onderdeel hiervan was de recessie die de sportverenigingen trof. De factsheet Ontwikkeling financiën sportverenigingen 2015 laat zien dat ruim veertig procent van de verenigingen in de afgelopen jaren inteerde op de reserves. Verenigingen hebben het zwaar (gehad), maar merken de leden daar ook iets van? 

De helft van de verenigingen verhoogde het afgelopen jaar de contributie. Onder kleine (tot 100 leden) verenigingen was dit aanzienlijk minder (35%) dan de grote (vanaf 250 leden) verenigingen (62%). Teamsporten - met name voetbal (71%) - verhoogden de contributie aanzienlijk vaker dan (semi-)individuele sporten. De magere jaren van verenigingen lijken direct doorgerekend te worden aan de leden. Slechts een kleine groep (14%) verhoogde de contributie bovenop de prijsindexatie. Geïndexeerde verhoging dient vooral om ‘mee te groeien’ met de eveneens geïndexeerde prijzen voor bijvoorbeeld accommodatiehuur en inkoop van materialen en diensten. Het is aannemelijk dat uitsluitend een geïndexeerde verhoging de stand van de reserves nauwelijks beïnvloedt.

Verschil kleine en grote verenigingen

Het doorrekenen van de financiële tegenslag (onder meer afgenomen inkomsten uit sponsoring, horeca en gemeentelijke bijdragen) aan de eigen leden is een verhoging van contributie bovenop de prijsindex. Een kwart van de verenigingen die in de afgelopen drie jaar sterk in teerden op de reserves geeft aan dat ze het afgelopen jaar de contributie met meer dan de prijsindexatie hebben verhoogd. Naarmate verenigingen in mindere mate een beroep doen op de reserves worden ook de contributies minder vaak verhoogd. 

Substantiële contributieverhoging boven de prijsindex komt onder grote verenigingen vaker voor dan onder kleine (resp. 17% en 9%). Een kwart van de voetbalverenigingen verhoogde de contributie met meer dan de index, een vijfde van de overige teamsporten deed dit terwijl slechts één op de tien (semi-)individuele sportverenigingen de contributie sneller liet stijgen dan het landelijke prijspeil. 

Substantiële contributieverhoging boven de prijsindex komt onder grote verenigingen vaker voor dan onder kleine.

Extra middelen uit sponsors en horeca

Een mogelijke verklaring voor het feit dat grote verenigingen en teamsportverenigingen vaker de contributie verhoogden is dat deze meer financiële middelen uit sponsors of horeca halen. Wanneer deze geldstromen opdrogen terwijl de lasten gelijk blijven, zoeken deze verenigingen mogelijk de oplossing in compensatie via contributie. Kleine verenigingen hebben minder vaak de luxe te beschikken over deze geldstromen. Daardoor ontstaat voor hen bij mindere economische tijden minder snel een compensatienoodzaak via contributie.  

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
economie
financiering
leden
sportverenigingen