Visie & Beleidsplein

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020

Hagedoorn, N., & Kronenburg, J. (2015). Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020. Sportinnovator.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het rendement van kennis en innovatie in de sport vergroten en daarbij nadrukkelijk naast de wetenschap en de sport ook het bedrijfsleven en overheden betrekken. Daarom heeft zij eind 2014 het Topteam Sport in het leven geroepen dat onder leiding van IBM-directeur Harry van Dorenmalen de Kennis- en innovatieagenda voor de komende jaren opstelt. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 23 oktober 2014. Het Topteam bestaat uit boegbeelden uit het bedrijfsleven, sport, wetenschap en overheid. Met de Kennis- en innovatieagenda sport adviseert het Topteam Sport om een rendabel ecosysteem te creëren voor sportinnovaties. De essentie van dit systeem is dat onderzoekers, bedrijven, sportorganisaties en overheden samen werken aan sportinnovaties: zowel in projecten als in centra en de gezamenlijke Sport Data Valley. Ook daar zoekt men excitement - de grondstof voor aansprekende resultaten. De klant staat in de samenwerking steeds centraal. Klanten kunnen topsporters zijn, verenigingsleden, recreatiesporters, gehandicapte sporters, trainers, coaches, gymleraren, fitnessondernemers - maar ook de mensen die de weg naar de sport nog niet hebben gevonden.

Uitgever(s): Sportinnovator,

Download(s)

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanette Hagedoorn
Jacqueline Kronenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
deskundigheidsbevordering
innovatie
kennismanagement
kennisnetwerken
kennisoverdracht