Visie & Beleidsplein

Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013)

rapportage

6-meting eerste tranchegemeenten, 5-meting tweede tranchegemeenten, 4-meting derde tranchegemeenten, 3-meting vierde tranchegemeenten, 2-meting vijfde tranchegemeenten, 1-meting zesde tranchegemeenten

Jong, M. de, & Wajer, S. (2015). Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013): rapportage, 6-meting eerste tranchegemeenten, 5-meting tweede tranchegemeenten, 4-meting derde tranchegemeenten, 3-meting vierde tranchegemeenten, 2-meting vijfde tranchegemeenten, 1-meting zesde tranchegemeenten. Amersfoort: BMC Onderzoek.

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorgdraagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. Onder de eerste tranchegemeenten zijn inmiddels zeven metingen (gestart met een nulmeting) gehouden in de periode 2008 tot en met 2014. De tweede tranchegemeenten hebben aan zes metingen meegedaan in de periode oktober 2009 tot en met begin 2014. De derde tranchegemeenten zijn in 2010 gestart en hebben inmiddels aan vijf metingen meegedaan. De vierde tranchegemeenten hebben naast de nulmeting drie metingen ingevuld. De vijfde tranchegemeenten zijn in 2012 begonnen met de uitvoering van de impuls en hebben tot nu toe twee metingen ingevuld. De zesde tranchegemeenten zijn in 2013 van start gegaan en hebben dit keer hun eerste meting ingevuld. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): BMC Onderzoek,

Download(s)

Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013) : rapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Myrte de Jong
Simon Wajer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
monitors