Visie & Beleidsplein

Continu onderzoek burgerperspectieven

kwartaalbericht 2015-2

Ridder, J. den, Dekker, P., & Houwelingen, P. van (2015). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2015-2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit dertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) staat de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2015 centraal. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming in Nederland en de ontwikkelingen daarin. Ze staan stil bij opvattingen over de economie en politiek, kijken naar thema’s waarover Nederlanders zich zorgen maken en onderzoeken hun ‘begrotingsvoorkeuren’. In hoofdstuk 2 staat niet de publieke opinie centraal, maar wordt gekeken naar burgerparticipatie. Wie participeert in de maatschappij en de politiek of is van plan dat te doen? Verschillen deze participanten en non-participanten in achtergronden, persoonlijkheid of opvattingen? In hoofdstuk 3 staan de auteurs uitgebreid stil bij de publieke opinie over de Europese Unie (EU). Hoe denken Nederlanders tien jaar na het referendum over het Europees grondwettelijk verdrag en een half jaar vóór het Nederlandse voorzitterschap over de EU? Welke ‘beelden’ hebben mensen over de EU en hoe kijken ze naar de toekomst van de Unie? De enquêtegegevens voor het tweede kwartaal zijn verzameld tussen 30 maart en 13 mei 2015. Op 21 en 23 april zijn groepsgesprekken gehouden in Amsterdam en Nijmegen over de stand van het land en de EU. 

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2015-2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josje den Ridder
Paul Dekker
Pepijn van Houwelingen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europese Unie
burgerparticipatie
economie
maatschappelijke ontwikkeling
monitors
onderzoeken
politiek
samenleving