Visie & Beleidsplein

Social return on investment

ontwerpstudie naar financieringsarrangementen voor duurzaam lokaal sportbeleid

Claassen, S. (2015). Social return on investment: ontwerpstudie naar financieringsarrangementen voor duurzaam lokaal sportbeleid. Groningen: Sport Management Institute.

De hoofdvraag die in deze thesis centraal staat, luidt als volgt: Welke taakstellingen van lokale overheden ten aanzien van het domein sport en bewegen en de daaraan gekoppelde bestedingen, hebben een Social Return on Investment, met als gevolg een duurzaam sportbeleid? De onderzoeker heeft gebruikgemaakt van drie onderzoekstechnieken: literatuurstudie, deskresearch en interviews. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de lokale overheid formeel geen kerntaak heeft ten aanzien van sport en bewegen. Hierdoor bestaat er een verschil van mening over de lokale taakstelling. Tevens bepaalt de erfenis van een vorig college voor een groot deel het vertrekpunt van nieuwe bestuurders. Om positie in te kunnen nemen moet de lokale overheid een besluit nemen welke onderdelen passen in sportbeleid en hoe zij zich tot deze onderdelen verhoudt. De onderzoeker concludeert dat er spanning bestaat tussen het politieke risico en het ambtelijk risico. De ambtelijke rationele bedrijfsmatige insteek van investerings- en exploitatierisico’s kunnen conflicteren met de emotionele politieke werkelijkheid. Deze spanning tussen emotie en realiteit is van invloed op de positionering van de lokale overheid ten aanzien van het sportbeleid.  

Uitgever(s): Sport Management Institute,

Download(s)

Social return on investment : ontwerpstudie naar financieringsarrangementen voor duurzaam lokaal sportbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sander Claassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
scripties
sportbeleid