Visie & Beleidsplein

Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium

Geet, E. van, & Stichting Onbeperkt Sportief (2015). Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium.

Op 30 juni vond in stadion De Galgenwaard het symposium ‘De netto toegevoegde waarde van Special Heroes’ plaats. Een succesvolle dag met als speerpunt het verdubbelen van de waarde van een interventie. De afgelopen tien jaar heeft deze interventie zich ontwikkeld tot een succesvol sport- en beweegstimuleringsprogramma.

Een succesvolle methodiek met een landelijke impact

Met het programma Special Heroes hebben steeds meer scholen voor speciaal onderwijs, sportverenigingen en gemeenten zich de afgelopen jaren ingezet om leerlingen met een beperking sport- en beweegactiviteiten te bieden. De aanpak van Special Heroes bestaat uit een aantal stappen: startpunt is het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten op school met als uiteindelijk doel het blijvend deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten via een sportvereniging. De eerste jaren is het programma gestart binnen cluster 3 en vanwege het grote succes is het inmiddels actief binnen alle clusters van het speciaal onderwijs en daarnaast ook gestart op een aantal sbo en praktijkscholen. Het gaat om leerlingen met een visuele, een auditieve, een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedragsproblemen. In totaal hebben op dit moment 380 scholen Special Heroes opgenomen binnen hun onderwijsprogramma. Een succesvolle methodiek dus, met een landelijke impact. Elvira Stinissen van het Ministerie van VWS nam de voorlopige resultaten in ontvangst (zie foto) en onderschrijft het succes van het programma, door aan te geven dat zij Special Heroes vaak als goed voorbeeldprogramma noemen.

 

 

Een uniek merk zonder beperkingen

“Special Heroes is een uniek merk zonder beperkingen”, zegt Jeroen Boesmans, sportmarketeer en één van de sprekers tijdens het symposium. “De kracht van merken wordt bepaald door vele factoren. Echter, één ding hebben sterke merken altijd gemeen, namelijk dat het merk bottom line waarde toevoegt voor de doelgroep, in dit geval de kinderen, maar ook voor de overige betrokken stakeholders van het programma, zoals scholen en sportaanbieders. Special Heroes is de afgelopen jaren erin geslaagd telkens opnieuw de toegevoegde waarde te vergroten en bezit unieke potentie om in de toekomst de waarde nog verder te ontwikkelen”. Andere sprekers gingen in op de gelukswaarde van leerlingen, de communitywaarde van Special Heroes voor een school en de gezondheidswaarde van sport en bewegen. Direct betrokkenen van het programma waren bij het symposium aanwezig, van vakleerkrachten tot consulenten van een sportserviceraad en van beleidsmedewerkers van een gemeente tot zorgverzekeraars. Zij gingen samen in gesprek tijdens verschillende sessies over het verder verdiepen, verhogen en verbreden van de waarde van een interventie. 

Samenwerkingsverband

Special Heroes is een samenwerkingsverband van Stichting Onbeperkt Sportief, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de PO-Raad, met als doel de jeugdsport van kinderen met een beperking een enorme impuls te geven. 

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ester van Geet
Stichting Onbeperkt Sportief

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
congressen
gezondheid
kinderen
mensen met een beperking
speciaal onderwijs
sportstimulering