Visie & Beleidsplein

Ouderen: de doelgroep van de toekomst

een kwalitatief onderzoek naar de consequenties van discoursen op de inbedding van senioren bij sportverenigingen

Delden, M. van (2015). Ouderen: de doelgroep van de toekomst: een kwalitatief onderzoek naar de consequenties van discoursen op de inbedding van senioren bij sportverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek focust op consequenties die discoursen hebben op het inbedden van senioren in de sportvereniging. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd onder bestuurders en sleutelfiguren van verschillende verengingen. De discoursen die bestaan rond het subject ouderen staan centraal in dit onderzoek. Vooral de vervaldiscourse speelt een grote rol in het construeren van oud en ouder worden. Maar ook de anti-aging discoursen en gezondheidsdiscourse lijken tegenwoordig meer te spelen. Hierdoor komt er druk te liggen op het ouder wordende lichaam, omdat oud wordt gezien als iets wat voorkomen moet worden. Uit dit onderzoek blijkt dat ouderen vooral geconstrueerd worden aan de hand van negatieve beelden en minder vermogen. De sportverenigingen gebruiken hierbij de fysieke discourse als onderdeel van de vervaldiscourse, waarbij wordt aangenomen dat ouderen minder fysiek vermogen hebben. Daarnaast gebruiken zij de sociale discours die aanneemt dat senioren het sociale aspect van de sport minder belangrijk vinden dan de sport- en beweegactiviteiten zelf.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Ouderen: de doelgroep van de toekomst : een kwalitatief onderzoek naar de consequenties van discoursen op de inbedding van senioren bij sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marte van Delden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

borging
ouderen
scripties
seniorensport
sportverenigingen