Visie & Beleidsplein

Sportvereniging en consument, gaat dit samen?

een kwalitatief onderzoek naar betekenissen die bestuurders van atletiekverenigingen en loopgroepen geven aan een consumentistische instelling bij het verenigingslid

Manders, E. (2015). Sportvereniging en consument, gaat dit samen?: een kwalitatief onderzoek naar betekenissen die bestuurders van atletiekverenigingen en loopgroepen geven aan een consumentistische instelling bij het verenigingslid. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Vanuit oorsprong is een vereniging georganiseerd volgens de verenigingslogica. Hierbij staat het voor en door leden principe centraal (Handy, 1988). Door veranderingen in de maatschappij komt dit uitgangspunt onder druk te staan. Er zijn veranderingen zichtbaar in het gedrag van leden. Enjolras (2002) geeft aan dat mensen vrijheid willen om te kiezen voor activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses, wensen en behoeften. Mensen betalen voor een dienst en willen minder participeren in de vereniging (Enjolras, 2002). Dit duidt op een meer consumentistische instelling, waarbij wordt verondersteld dat het lid zich meer als klant gedraagt (Van der Roest, Vermeulen & Van Bottenburg, 2013). In dit onderzoek is gekeken hoe bestuurders deze veranderende instelling van leden ervaren door te kijken naar betekenissen die bestuurders geven aan consumentisme. Daarnaast is gekeken hoe deze ervaringen over consumentisme in de vereniging doorwerken in het gevoerde beleid van atletiekverenigingen en loopgroepen. Om de betekenissen te achterhalen die bestuurders geven is gebruikgemaakt van een literatuurstudie, semigestructureerde interviews met bestuurders en een documentenanalyse. Uit de verzamelde data blijkt dat bestuurders een meer consumentistische instelling ervaren bij het gemiddelde verenigingslid. Bestuurders zijn van mening dat leden komen om te sporten en in eerste instantie niet de intentie hebben om zich vrijwillig in te zetten voor de vereniging.  

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sportvereniging en consument, gaat dit samen? : een kwalitatief onderzoek naar betekenissen die bestuurders van atletiekverenigingen en loopgroepen geven aan een consumentistische instelling bij het verenigingslid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Els Manders

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
leden
marketing
scripties
sportverenigingen
vrijwilligers