Visie & Beleidsplein

VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?

Blom, H., & Kenniscentrum Sport (2015). VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?.

Twee enthousiaste jongeren rennen en springen met veel plezier, maar ietwat ongecontroleerd rond in de gymzaal De Elandstraat in Breda. Ze zijn behoorlijk fanatiek! De twee nemen deel aan het Sportimpulsproject VetCool® Speciaal, gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking of specifieke ondersteuningsbehoefte met overgewicht. Maandagmiddag 1 juni 2015 was ik op bezoek bij dit project, dat wordt gefinancierd vanuit de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG), onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Ik sprak daar met de projectleider, Esther Moelands van Stichting Bredase Aangepaste Sporten (BAS).

Aanleiding en opzet project

Esther startte twee jaar geleden met het projectidee, omdat ze schrok van de landelijke cijfers ten aanzien van overgewicht of obesitas onder kinderen op cluster 3-scholen. 25% van hen heeft overgewicht of obesitas. Ook beweegt en sport deze doelgroep minder dan kinderen zonder een beperking. In de regeling KSG zag Esther een mooie kans om deze kwetsbare doelgroep een programma te bieden. Ze koos ervoor om de bestaande aanpak Kids in Action in te zetten. Deze intensieve aanpak bestaat uit twee keer per week sport, focus op gedragsverandering, voorlichting over voeding en het betrekken van het hele gezin bij de leefstijlverandering. Verschillende partners zagen net als Stichting BAS de urgentie en wilden een rol spelen. Helaas worden de inspanningen van Esther, haar collega’s en partners tot nu toe niet beloond met voldoende deelnemers. Het project, dat eind 2014 startte, heeft slechts twee deelnemers. Als daar niet snel verandering in komt, moet het project stoppen.

Deelnemers werven

Esther vertelt over alle verschillende acties die ze tot nu toe heeft ondernomen om het project vlot te trekken. “De Liduinaschool voor speciaal onderwijs hier in Breda was erg enthousiast over het initiatief. Ze hebben alle kinderen gewogen en gemeten en op basis van die screening zijn alle ouders persoonlijke benaderd. Eerst per brief en toen daar weinig reactie op kwam, hebben we de school toestemming gevraagd om de ouders te bellen. We hebben vervolgens met alle ouders van leerlingen met overgewicht, dat waren er ongeveer 45, telefonisch contact opgenomen. Een hele klus, maar persoonlijk benaderen leek ons de enige manier waarop we ouders goed konden uit leggen wat het project inhoudt.”

Naar aanleiding van de belronde meldden zich zeven enthousiaste leerlingen en hun ouders, die twee proeflessen bijwoonden. “Het merendeel haakte jammer genoeg uiteindelijk toch af. Ouders noemden verschillende redenen waarom ze hun zoon of dochter uiteindelijk niet opgaven voor het programma. Stichting BAS heeft volop met ouders en kinderen mee gedacht om oplossingen te zoeken voor praktische bezwaren, zoals vervoer of financiën, maar dat trok uiteindelijk niet meer ouders over de streep. Begrijpelijk, maar wel heel jammer”, aldus Esther.

Partners inschakelen

Stichting BAS zette de werving niet alleen in via de school. Alle huisartsen in Breda en omgeving ontvingen folders, het revalidatiecentrum Revant in Breda werd betrokken, evenals het Amphia Ziekenhuis en Breda-Actief, de sportstimuleringsorganisatie van de gemeente. Belangrijke partners genoeg zou je zeggen, maar gezien deze speciale doelgroep is er blijkbaar toch meer nodig. Als het project niet goed van de grond komt, is dit ook jammer voor de drie sportverenigingen uit Breda die hun medewerking hebben toegezegd. Zij wilden graag hun ervaring met mensen met een handicap inzetten ten behoeve van dit project.

Redenen die ouders opgeven om hun kind niet mee te laten doen aan VetCool® Speciaal
  • Mijn kind sport al en krijgt twee keer gym op school. We eten ook best gezond.
  • Ik vind de afstand naar Breda te lastig. De taxi’s kosten veel tijd en mijn kind is laat thuis. Ik heb zelf geen vervoer.
  • Mijn kind heeft al meerdere activiteiten, ik wil hem/haar niet overvragen.
  • Mijn kind heeft geen zin om te sporten en ik kan het niet dwingen.
  • Het is te vermoeiend om na een schooldag te gaan sporten.
  • Er zijn belangrijkere problemen nu dan het overgewicht.
  • Het is belangrijk dat we de rust bewaren en geen grote veranderingen doorvoeren.
  • Ik heb al veel gedaan, meerdere diëtisten gezien. Het werkt niet, ze dringen niet tot mijn kind door.?

 

 

 

 

 

 

 

 

Drempels wegnemen

Esther Moelands zet door. Ze sprak opnieuw met alle betrokkenen en met de subsidieverstrekker ZonMw besloot ze om de doelgroep te verruimen. Ook kinderen met een verstandelijke beperking en een ongezonde leefstijl of moeite met bewegen mogen mee doen. Daarnaast biedt Esther ouders en kinderen die twee keer per week sporten te veel vinden aan om één les per week te volgen. Zo hoopt ze op meer enthousiasme van ouders en kinderen om aan de activiteiten mee te doen. De gymdocent van de Liduinaschool vraagt alle leerkrachten om tijdens de ouderavond begin juli ouders te informeren over de aangepast opzet van het programma.

In oktober is er een nieuw evaluatiemoment gepland. “Als er dan nog steeds geen groep staat, is het niet reëel om het project voort te zetten”, aldus Esther. Jammer, maar zover is het nog niet. Komende maanden zetten alle betrokkenen zich volop in om meer sportmaatjes te vinden voor de twee enthousiaste huidige deelnemers.

Hulp gevraagd!

Kent u een vergelijkbaar project dat zich richt op jongeren met een verstandelijke beperking met overgewicht en heeft u bruikbare tips voor Esther Moelands? Dan horen we dat graag. Ook als u in Breda of omgeving iets kan betekenen in het kader van dit project, kunt u contact opnemen met Esther Moelands (esther@aangepastesporten.nl) of Kenniscentrum Sport & Bewegen (info@kenniscentrumsportenbewegen.nl)

Kennis delen en voorbeelden

Kenniscentrum Sport verzamelt op basis van kansen en knelpunten van KSG-projecten kennis en voorbeelden. Daarvoor gaan we regelmatig in gesprek met eigenaren van overgewichtinterventies en KSG-projectleiders, zoals Esther Moelands. Afgelopen jaar verzamelden we bijvoorbeeld kennis rondom het thema ouderbetrokkenheid. Die is terug te vinden in onze kennisfiles over Ouderbetrokkenheid en Overgewicht. Daarnaast is er op Netwerk in Beweging een groep ‘Overgewicht jeugd’. Daar delen we wekelijks nieuwsberichten en kunt u online andere professionals ontmoeten die werkzaam zijn op dit gebied.

Meer informatie

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hiske Blom
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezonde leefstijl
interventies
kinderen
ouderparticipatie
ouders
overgewicht