Visie & Beleidsplein

On your mark, get set, share!

een onderzoek naar collaborative consumption binnen het sportaanbod en op welke manier waardecreatie gerealiseerd kan worden aan de hand van de dimensies ecologisch, sociaal en financieel

Zonneveld, B. (2015). On your mark, get set, share!: een onderzoek naar collaborative consumption binnen het sportaanbod en op welke manier waardecreatie gerealiseerd kan worden aan de hand van de dimensies ecologisch, sociaal en financieel. Groningen: Sport Management Institute.

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden die collaborative consumption kan bieden aan het Nederlandse sportaanbod binnen de georganiseerde sport en in hoeverre er waardecreatie gerealiseerd kan worden. De waardecreatie binnen dit onderzoek is de optelsom van de drie dimensies binnen de nieuwe economie, te weten ecologisch, sociaal en financieel. Door deze drie dimensies met elkaar te verbinden ontstaat er maximale waardecreatie. Het hebben van een duurzame relatie tussen meerdere cross-sectorale partijen is belangrijk om maximale waardecreatie van het sportaanbod te realiseren. Deze kruisbestuiving is nog beperkt in de sport. Binnen de vereniging zelf is de samenwerking en collectiviteit hoog, alleen tussen de verschillende verenigingen, bonden en gemeenten is die laag. De sportclub moet breder kijken dan zijn eigen organisatie door de krachten met zoveel mogelijk partijen te bundelen. Het ecologisch voordeel van collaborative consumption is dat de voetafdruk kleiner gemaakt kan worden door bezit te laten circuleren en het daardoor efficiënter te benutten. Sociaal gezien is sport bij uitstek communitygedreven, waardoor er meer draagvlak en bewustwording is. Financieel kan een sportclub geld genereren door efficiënter met bestaande assets om te gaan.

Belangrijk is om te kijken naar de eigen begroting en op basis daarvan te bepalen welke kostenposten gereduceerd kunnen worden door deelinitiatieven. Daarnaast kunnen naast geldtransacties ook hybride transacties ingezet worden.

Uitgever(s): Sport Management Institute,

Download(s)

On your mark, get set, share! : een onderzoek naar collaborative consumption binnen het sportaanbod en op welke manier waardecreatie gerealiseerd kan worden aan de hand van de dimensies ecologisch, sociaal en financieel

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Babette Zonneveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

intersectorale samenwerking
ketenaanpak
samenwerkingsverbanden
scripties
sportinfrastructuur
sportverenigingen