Visie & Beleidsplein

Gezonde leerlingen op gezonde scholen

de buurtsportcoach is de spin in het web

Barreveld, R. (2015). Gezonde leerlingen op gezonde scholen: de buurtsportcoach is de spin in het web. Buurtsportcoach (pp. 24-27)

Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en leggen verbindingen met andere sectoren. Een belangrijke sector daarbij is onderwijs. Scholen die al werken met een buurtsportcoach zijn erg enthousiast. De kwaliteit en kwantiteit van het sport- en beweegaanbod verbetert en buurtsportcoaches zijn de spin in het web om binnen- en buitenschoolse activiteiten rond sport, bewegen en gezonde leefstijl te verbinden. In dit artikel lees je een voorbeeld van een gezonde school en een gezond schoolplein en de rol die de buurtsportcoach inneemt.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robert Barreveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
gezondheid
schoolgezondheidsbeleid
speelruimte
sport en bewegen in de buurt
verenigingen