Visie & Beleidsplein

Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!

een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden om de implementatie van de 'Gezonde School' aanpak in het primair onderwijs in de gemeente Den Haag te optimaliseren

Dollee, E.C. (2015). Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!: een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden om de implementatie van de 'Gezonde School' aanpak in het primair onderwijs in de gemeente Den Haag te optimaliseren. Den Haag: De Haagse Hogeschool.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke mogelijkheden zijn er in de gemeente Den Haag om de implementatie van de ‘Gezonde School’ aanpak in het primair onderwijs te optimaliseren? De resultaten zijn verkregen door middel van kwalitatief onderzoek. De informatie is verzameld door middel van literatuuronderzoek. Tevens is een documentanalyse uitgevoerd onder 22 scholen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen scholen die werkzaam zijn met de ‘Gezonde School’ aanpak en scholen die niet werkzaam zijn met de ‘Gezonde School’ aanpak. Daarnaast zijn er in 14 interviews gehouden: acht interviews met scholen in de gemeente Den Haag die werkzaam zijn met de ‘Gezonde School’ aanpak, drie interviews met JGZ-medewerkers en drie interviews met gezondheidsbevorderaars van de GGD Haaglanden. Wanneer gekeken wordt naar welke mogelijkheden er in de gemeente Den Haag zijn om de implementatie van de ‘Gezonde School’ aanpak in het primair onderwijs te optimaliseren, zijn de volgende aspecten van belang: determinanten, implementatiestrategie en fasering. Bij de determinanten wordt onder andere aanbevolen om het huidige ontwerp van de ‘Gezonde School’ aanpak flexibeler en minder intensief te maken. Met betrekking tot de implementatiestrategie wordt onder andere aanbevolen om deze eenduidiger op te zetten, zodat activiteiten met betrekking tot de ‘Gezonde School’ aanpak gericht kunnen worden ingezet. Tevens wordt aanbevolen om de vier fasen van het implementatieproces van de ‘Gezonde School’ aanpak te implementeren zoals deze oorspronkelijk bedoeld zijn.    

Uitgever(s): De Haagse Hogeschool,

Download(s)

Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school! : een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden om de implementatie van de 'Gezonde School' aanpak in het primair onderwijs in de gemeente Den Haag te optimaliseren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eveline Dollee

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbevordering
primair onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
scripties