Visie & Beleidsplein

Sport-ziekteverhalen

resultaten vragenlijst leven met depressie

Elling, A., Stuij, M., & Abma, T. (2015). Sport-ziekteverhalen: resultaten vragenlijst leven met depressie. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage doen de onderzoekers verslag van een verkennende studie naar hoe mensen die een depressie hebben (gehad) in het leven staan, wat zij aan sport en/of bewegen doen, wat zij daarvan vinden en in hoeverre zij goede begeleiding (hebben) ervaren bij het (weer) oppakken van bewegen en/of sport na de diagnose. ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is een onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Centraal staan de verhalen over sport, bewegen, ziekte en gezondheid van mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv/aids en de (para)medische professionals die hen zorg verlenen. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO programma Sport-Meedoen en wordt uitgevoerd door de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse maatschappelijke partners. De resultaten van deze deelstudie laten de diversiteit van betekenissen zien die bewegen en sport kan hebben voor mensen die met een depressie te kampen hebben (gehad). Bewegen en sport had voor velen al een belangrijke, positieve betekenis en behoudt deze ook tijdens (en na) het krijgen van een depressie.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport-ziekteverhalen : resultaten vragenlijst leven met depressie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Mirjam Stuij
Tineke Abma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
chronische aandoeningen
depressie
gezondheid
lichaamsbeweging
mensen met een chronische ziekte
sport (algemeen)
sportbeoefening