Visie & Beleidsplein

Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur

management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen

Scheerder, J., & Vos, S. (2015). Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur: management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gent: Academia Press.

Sportaccommodaties en sportevenementen zijn niet meer weg te denken in ons (sport- en bewegings) landschap. Ze creëren mogelijkheden om te sporten en te bewegen, trekken fans, toeschouwers en in die zin ook sponsors aan, en vormen een interessant communicatie-instrument voor steden en regio’s. Bovendien komen sportaccommodaties en sportevenementen met private dan wel publieke middelen tot stand. Met sporters, supporters, sponsors, commerciële partners en overheden als belangrijke stakeholders dringt ook een specifieke management- en marketingbenadering van sportaccommodaties en sportevenementen zich op. In het boek Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur wordt uitvoerig aandacht besteed aan het beleid, het management en de marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Het boek onderscheidt zich van andere boeken met betrekking tot sportaccommodaties en sportevenementen, enerzijds door de focus op de Lage Landen en anderzijds door de multidisciplinaire benadering. Onder redactie van Jeroen Scheerder en Steven Vos geven meer dan dertig experts uit Nederland en Vlaanderen wetenschappelijk onderbouwde en/of beleidsrelevante inzichten in diverse beheers- en beleidsaspecten van sportaccommodaties en sportevenementen.

Uitgever(s): Academia Press,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Steven Vos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

management
marketing
sportaccommodaties
sportbeleid
sportevenementen
sportinfrastructuur