Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties : wat, waar en voor wie?

een overzicht van aanbod en gebruik van sportaccommodaties

Hoekman, R.H.A. (2015). Sportaccommodaties : wat, waar en voor wie?: een overzicht van aanbod en gebruik van sportaccommodaties. In J. Scheerder, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur (pp. 22-39)

Sportaccommodaties nemen een prominente plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid en worden gezien als een belangrijke voorwaarde voor het faciliteren van sportbeoefening. In dit hoofdstuk staan het accommodatiebeleid van gemeenten (in Nederland) en de resultaten hiervan centraal. Hoe ziet het huidige landschap van sportaccommodaties eruit, van welke typen sportaccommodaties maakt de bevolking gebruik en in hoeverre spelen sportaccommodaties een rol bij het sporten of niet-sporten?

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
sportbeleid
sportbeoefening