Visie & Beleidsplein

Nieuwsartikel en achtergrondartikel Nederlandse profvoetballers over homo-acceptatie

Vereniging van Contractspelers (VVCS), & John Blankestein Foundation (2014). Nieuwsartikel en achtergrondartikel Nederlandse profvoetballers over homo-acceptatie. Hoofddorp: Vereniging van Contractspelers (VVCS).

Dit document geeft informatie over het onderzoek 'Voetbal en homo-acceptatie' van de Vereniging van Contractspelers (VVCS) en de John Blankestein Foundation. Het onderzoek brengt de mening en oplossingen van profvoetballers over homo-acceptatie in het betaalde voetbal in kaart. Nederlandse profvoetballers zien het gedrag van de fans en de machocultuur als belangrijkste oorzaken voor de homofobie in het Nederlandse betaalde voetbal. Volgens 82 procent van de contractspelers is het daarom heel moeilijk om uit de kast te komen. Tegelijkertijd hebben de meeste spelers geen enkel probleem met een homoseksuele collega in het team; ruim 70 procent vindt het prima als een teamgenoot uit de kast komt. De voetballers zien wel degelijk mogelijkheden om het klimaat te verbeteren. Met name het gedrag van de fans en de machocultuur op en rond de velden zijn volgens hen de belangrijkste boosdoeners. De spelers benoemen ook de rol van de landelijke media als het gaat om dit issue; 32 procent meent dat de landelijke aandacht een coming-out bemoeilijkt. Het onderzoek weerlegt tevens de bewering dat er geen homoseksuele profvoetballers actief zijn op de Nederlandse velden. Hoe onzichtbaar ze nu nog zijn; een aanzienlijk aantal respondenten zegt een collega te kennen die homo- of biseksueel is. Klik hier voor de nieuwsberichtgeving op nos.nl.

Uitgever(s): Vereniging van Contractspelers (VVCS), John Blankestein Foundation,

Download(s)

Nieuwsartikel en achtergrondartikel Nederlandse profvoetballers over homo-acceptatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging van Contractspelers (VVCS)
John Blankestein Foundation

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
sociale veiligheid
topsporters
voetbal