Visie & Beleidsplein

Sportbeleid in Gennep

rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep

Hoekman, R., & Verhoofstad, A. (2015). Sportbeleid in Gennep: rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) Gennep heeft het Mulier Instituut een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep. Onduidelijkheid over de huidige kaders van het sportbeleid, de veranderende rol van de gemeente en verschuivingen in maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zijn aanleiding voor dit onderzoek. Omdat momenteel een nieuwe sportnota in ontwikkeling is, ligt de focus op het proces van totstandkoming van beleid. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: In hoeverre is de conceptnota 'Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep 2015-2018' in aanleg doeltreffend, doelmatig en toekomstbestendig en een logisch vervolg op eerdere beleidsnota’s, ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende rol van de overheid? Op basis van documentanalyse en (groeps)interviews en met behulp van een normenkader is antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag en specifiek aandacht besteed aan de leerpunten van de vorige beleidsnota, de totstandkoming van nieuw beleid, de vormgeving van beleid en de sturing van beleid. De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan de huidige beleidsontwikkeling.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportbeleid in Gennep : rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Aniek Verhoofstad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid