Visie & Beleidsplein

Together for great goals?

een bestuurskundig onderzoek naar samenwerking in de totstandkoming van het HollandBelgium Bid

Gaal, R. van (2011). Together for great goals?: een bestuurskundig onderzoek naar samenwerking in de totstandkoming van het HollandBelgium Bid. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

In december 2010 werd de organisatie van het Wereldkampioenschap (WK) voetbal van 2018 toegewezen aan Rusland. Daarmee kwam de kandidatuur van Nederland en België voor datzelfde WK ten einde. De kandidatuur van Nederland en België laat zich typeren als een ongetemd politiek probleem. Enerzijds omdat er geen consensus bestaat over het vraagstuk of de organisatie van een WK voetbal wel een gewenst middel is om maatschappij en economie te stimuleren. Anderzijds omdat er sprake is van onvoldoende kennis om de opgave volledig te overzien en te begrijpen. Dergelijke ongetemde politieke problemen worden ook wel complexe opgaven genoemd. Besluitvorming rond complexe opgaven vindt plaats in een netwerk van partijen. In dat netwerk zijn belanghebbenden van elkaar afhankelijk en moeten zij met elkaar overleggen, onderhandelen en samenwerken om tot een breed gedragen aanpak van de opgave te komen. Dat werd al in de initiatieffase van de kandidatuur erkend door de toenmalig bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Henk Kesler: “we kunnen het natuurlijk niet alleen. Zo’n evenement kan alleen slagen als we er met z’n allen werk van maken”. Voorliggend onderzoek wil beschrijven hoe het besluitvormingsproces van deze complexe, bestuurlijke opgave is verlopen met daarbij een focus op de samenwerking tussen de diverse partijen. Naast die beschrijving zal ook worden geprobeerd het beschreven proces en de mate en wijze van samenwerking te beoordelen en te verklaren. Daartoe zal antwoord moeten worden verkregen op de centrale vraag: In hoeverre en op welke wijze heeft samenwerking geleid tot de totstandkoming van het HollandBelgium Bid?

Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam,

Download(s)

Together for great goals? : een bestuurskundig onderzoek naar samenwerking in de totstandkoming van het HollandBelgium Bid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robin van Gaal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
bestuursorganen
politiek
samenwerking
scripties
topsportevenementen
voetbal