Visie & Beleidsplein

Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging

rapportage lokale analyse van de data uit het landelijke onderzoek combinatiefuncties

Leijenhorst, M. (2013). Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging: rapportage lokale analyse van de data uit het landelijke onderzoek combinatiefuncties. Ede: Kennispraktijk.

In opdracht van het ministerie van VWS voeren Kennispraktijk en het Mulier Instituut een verdiepingsonderzoek uit naar de lokale werkwijze en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen achttien gemeenten (zes grote, zes middelgrote en zes kleine gemeenten). Het onderzoek geeft informatie over de uitvoering en effecten in de geselecteerde gemeenten, die indicatief is voor de opbrengst van de Impuls in algemene zin. Gemeenten die participeren in het verdiepingsonderzoek krijgen naast het landelijke onderzoeksrapport de beschikking over de verzamelde lokale onderzoeksgegevens. Hiermee kunnen zij zelfstandig analyses uitvoeren en een lokale rapportage op maat ontwikkelen. De gemeente Amsterdam is één van de achttien gemeenten die participeert in het landelijk onderzoek. Zij heeft Kennispraktijk de opdracht gegeven een lokale analyse uit te voeren aan de hand van de beschikbare onderzoeksgegevens uit het landelijk onderzoek. Dit rapport toont de resultaten van deze analyse onder andere aan de hand van de lokale doelstellingen. 

Uitgever(s): Kennispraktijk,

Download(s)

Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging : rapportage lokale analyse van de data uit het landelijke onderzoek combinatiefuncties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Leijenhorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
combinatiefunctionarissen
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sport en bewegen in de buurt
sportstimulering