Visie & Beleidsplein

Grenzeloos actief

omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

Maanen, S. van, & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015, Juni). Grenzeloos actief: omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten. Sport & Gemeenten (pp. 22-25)

Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten, ook mensen met een handicap. Juist voor die doelgroep is dat nog niet vanzelfsprekend. Met het programma Grenzeloos Actief (gepresenteerd in april 2015) moet de toegankelijkheid van sport voor iedereen worden vergroot. Binnen drie jaar moeten ook mensen met een beperking passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

Lees in dit artikel meer over het programma.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Grenzeloos actief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sandra van Maanen
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsnota's
beweegstimulering
burgerparticipatie
mensen met een beperking
samenwerkingsverbanden
sport en bewegen in de buurt
sportaanbod
sportbeleid
sportbeoefening
sporten met een beperking
sportstimulering