Visie & Beleidsplein

Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg

Blom, H., Poiesz, N., Butselaar, L., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014). Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg. Jeugdbeleid (pp. 61-64)

Sport kan een interessante wijkpartner zijn. Bij de sportvereniging kunnen diverse beweegprogramma's worden uitgevoerd, bijvoorbeeld specifiek gericht op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht. Ook heeft sport een preventieve werking voor het ontstaan van gezondheidsproblemen. Maar sport is vooral een belangrijk onderdeel in de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast is sport natuurlijk ook leuk. De auteurs bepleiten om sport- en jeugdbeleid met elkaar te verbinden en het maatschappelijke goed van sport te benutten voor de positieve ontwikkeling van de jeugd. In dit artikel worden zes interventies gepresenteerd die een brug vormen tussen zorg en sport.

Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hiske Blom
Nancy Poiesz
Laura Butselaar
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
interventies
jeugdbeleid
sport (algemeen)
sportaanbod
sportbeleid
zorg