Visie & Beleidsplein

Werk aan de winkel

de sportvereniging verbindt sport- en jeugdbeleid

Valkestijn, M., Haar, M. ter, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014). Werk aan de winkel: de sportvereniging verbindt sport- en jeugdbeleid. Jeugdbeleid (pp. 1-8)

Dit artikel beschrijft de recente beleidsontwikkeling in de samenwerking tussen sport en andere sectoren zoals gezondheid, onderwijs en wijken. Vervolgens worden aan de hand van de vijf transformatiedoelen van het nieuwe jeugdstelsel voorbeelden gegeven hoe sportverenigingen hieraan kunnen bijdragen en op die manier stimuleren dat meer kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen omgeving met steun van hun ouders en hun sociale omgeving. Tot slot volgen drie suggesties om te komen tot meer verbinding tussen sport en jeugdhulp.

Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Valkestijn
Marian ter Haar
Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd- en opvoedhulp
jeugdbeleid
kinderen
samenwerking
samenwerkingsverbanden
sportbeleid
sportverenigingen
wijkaanpak