Visie & Beleidsplein

Vergelijking doelmatigheid en effectiviteit van het sportbeleid

Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen

koepelnotitie

Rekenkamer West-Brabant (2013). Vergelijking doelmatigheid en effectiviteit van het sportbeleid: Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, koepelnotitie. Roosendaal: Rekenkamer West-Brabant.

Het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, beoogt de stand van zaken in kaart te brengen van het sportbeleid in Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal en Rucphen.

De doelstelling van het onderzoek is drieledig:

  1. De maatschappelijke waarde en kosten van het sportbeleid in de gemeenten in beeld brengen;
  2. Inzicht geven in sportbeleid in een veranderende samenleving;
  3. Onderzoeken, vergelijken, leren en verbeteren. 

De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: In hoeverre is het sportbeleid van de gemeenten als effectief en doelmatig aan te merken? 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van BMC. De vier afzonderlijke rapportages voor de gemeenten met de daarin opgenomen gegevens vormen de basis voor deze koepelnotitie. In de koepelnotitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de vier gemeenten, worden de oorzaken van de verschillen geanalyseerd en worden de vier West-Brabantse gemeenten getoetst aan normen voor “goed sportbeleid”. Daarbij betrekken de onderzoekers de specifieke lokale omstandigheden van de gemeenten die ook in de voorafgaande stappen zijn vastgelegd. Voor zover mogelijk worden algemene (voor alle vier de gemeenten relevante) conclusies getrokken en doen de auteurs suggesties voor algemene aanbevelingen. Dit alles ten behoeve van het leer- en verbetereffect van het rekenkameronderzoek.

Uitgever(s): Rekenkamer West-Brabant,

Download(s)

Vergelijking doelmatigheid en effectiviteit van het sportbeleid : Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen : koepelnotitie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rekenkamer West-Brabant

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid