Visie & Beleidsplein

Het spanningsveld rondom de combinatie van topsport en studie

een onderzoek naar de knelpunten, behoeften, belangen, betekenisgeving en (on)mogelijkheden om het Utrechts hoger onderwijs topsportvriendelijker te maken

Nijhof, M. (2009). Het spanningsveld rondom de combinatie van topsport en studie: een onderzoek naar de knelpunten, behoeften, belangen, betekenisgeving en (on)mogelijkheden om het Utrechts hoger onderwijs topsportvriendelijker te maken. Utrecht: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

De gemeente Utrecht heeft de ambitie topsportvriendelijk onderwijs aan te bieden. Naast de faciliteiten van LOOT-scholen van het Leidsche Rijn College en Vianova College daagt de gemeente Utrecht het vervolgonderwijs in de stad uit om het topsportvriendelijk onderwijs verder uit te bouwen. De gemeente Utrecht heeft dit onderzoek uit laten voeren om inzicht te krijgen in het spanningsveld rondom topsport en studie in het hoger onderwijs in Utrecht. Het gaat hierbij om de knelpunten die de combinatie van topsport en studie oplevert, de (on)mogelijkheden die er volgens de betrokken groepen en organisaties (topsporters, onderwijsinstellingen, gemeente Utrecht en de VSU) zijn om deze combinatie te vergemakkelijken, de betekenissen die daarbij aan topsport en studie worden toegekend en de belangen die daarmee zijn verbonden. 

Uitgever(s): Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO),

Download(s)

Het spanningsveld rondom de combinatie van topsport en studie : een onderzoek naar de knelpunten, behoeften, belangen, betekenisgeving en (on)mogelijkheden om het Utrechts hoger onderwijs topsportvriendelijker te maken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marion Nijhof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hoger beroepsonderwijs
onderwijs
scripties
talentontwikkeling
topsport
topsporters
topsportomgeving