Visie & Beleidsplein

Sportparticipatie van jongeren met een auditieve beperking

Groot, J. de, & Bogaerde, B. van den (2013). Sportparticipatie van jongeren met een auditieve beperking. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Deze pilotstudie heeft betrekking op de zoektocht naar factoren die van belang zijn in het proces van sportparticipatie van jongeren met een auditieve beperking. Daartoe zijn actoren als ouders, gymleraren, trainers, coaches en bestuurders van sportverenigingen geïnterviewd. In het algemeen sporten deze jongeren in een reguliere sportvereniging waarbij zij net als de andere teamgenoten worden behandeld. Vaak hebben de gymleraren en trainers een eigen stijl van instrueren en begeleiden waarbij ze oog hebben voor de speciale situatie waarin deze jongeren verkeren. Ze hebben in hun achterhoofd die ene jongere met een auditieve beperking waar ze de aandacht van moeten vangen en vasthouden en checken of hun boodschap is overgekomen. Ze maken in dit verband – soms impliciet – afspraken over gebaren en krijgen meestal hulp van teamgenoten die de jongere bijvoorbeeld kunnen aantikken. Sportverenigingen staan in de regel open voor jongeren met een auditieve beperking. Bestuurders van deze verenigingen gaan er vanuit dat hun trainers deze jongeren kunnen opvangen. Die trainers en coaches zeggen overigens wel dat het bij meerdere van deze jongeren in één team een stuk lastiger wordt. Uit de analyse en conclusie zijn enkele tips voor de omgang met deze jongeren tevoorschijn gekomen als ook enkele thema’s waarop vervolgonderzoek kan worden verricht.

Uitgever(s): Hogeschool Utrecht,

Download(s)

Sportparticipatie van jongeren met een auditieve beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen de Groot
Beppie van den Bogaerde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
mensen met een auditieve beperking
sportbeoefening
sportverenigingen