Visie & Beleidsplein

Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen

kansen om sport en bewegen te stimuleren?

Dool, R. van den (2015). Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen: kansen om sport en bewegen te stimuleren?. Utrecht: Mulier Instituut.

Veel mensen sporten en bewegen meer dan voldoende. Dat betreft ook mensen uit doelgroepen die duidelijk minder aan sport en bewegen doen zoals ouderen, mensen met een handicap en lager opgeleiden. Desondanks zijn er veel mensen voor wie dit niet geldt. Een deel van deze mensen zou wel meer willen sporten en bewegen, maar komt er vanwege allerlei redenen niet toe. Bij de ‘moeilijke’ groepen zien we vooral persoonlijke hindernissen om meer te sporten en bewegen. Voor een deel zijn dat psychologische belemmeringen. In dit rapport probeert de auteur hier meer inzicht in te geven met de beschrijvingen van enkele relevante sociaal psychologische theorieën. Welke kansen hebben deze groepen? De mogelijkheden voor interventies en voor toekomstig onderzoek worden verkend.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen : kansen om sport en bewegen te stimuleren?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
psychologie
sportbeoefening
sporters
sportstimulering