Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties

categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Korte, M. de (2005). Sportaccommodaties: categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965. Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Deze publicatie gaat in op de naoorlogse architectuur van sportaccommodaties in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste gebouwen uit de wederopbouw. Het rapport gaat zowel in op de voor- als de naoorlogse ontwikkeling van sportgebouwen. Ook bestuurlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen komen aan bod. Dit vormt het referentiekader voor een complete lijst met naoorlogse sportgebouwen waarbinnen een preselectie is gemaakt van de meest waardevolle gebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Uitgever(s): Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Download(s)

Sportaccommodaties : categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije de Korte

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
geschiedenis
sportaccommodaties
sportgeschiedenis