Visie & Beleidsplein

Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede

bijdrage gemeentelijke inspanningen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen

Gerritsen, E., Olsthoorn, S.J.M., & Werfhorst, K.J. van de (2014). Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede: bijdrage gemeentelijke inspanningen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Amersfoort: BMC.

Dit rapport beschrijft de opzet en resultaten van het onderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Heemstede dat in 2014 is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie Heemstede. Via een aantal hoofd- en nevenschikkende vragen wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag: Op welke wijze dragen de gemeentelijke inspanningen (waaronder subsidies) bij aan de realisatie van het sportbeleid van de gemeente Heemstede? Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een documentenstudie, aangevuld met interviews met betrokken personen. Concluderend stelt dit rapport dat de gemeente Heemstede haar sportbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde heeft. De accommodaties zijn up-to-date en voldoen wat betreft aantal en soort. Subsidies sluiten aan bij de beoogde doelgroepen, al is er wel een disbalans in de aantallen subsidies tussen de verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn er voldoende ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen en heeft de gemeente een goede relatie met de uitvoerders van haar beleid (zowel rond sportstimulering als rond accommodatiebeheer en exploitatie).

Uitgever(s): BMC,

Download(s)

Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede : bijdrage gemeentelijke inspanningen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E. Gerritsen
S.J.M. Olsthoorn
Kees-Jan van de Werfhorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid
sportverenigingen