Visie & Beleidsplein

Onderzoek naar belemmeringen om te sporten schiet te kort

Mulier Instituut (2015). Onderzoek naar belemmeringen om te sporten schiet te kort.

Deze conclusies trekt onderzoeker Remko van den Dool op basis van een uitgebreide inventarisatie van de uiteenlopende wijzen waarop de afgelopen veertig jaar in nationaal en lokaal onderzoek gevraagd is naar belemmeringen om te sporten. Aanleiding voor de inventarisatie was onvrede over de huidige kennis over de belemmeringen die mensen ervaren om te gaan sporten. Geconcludeerd wordt dat er geen standaarden of richtlijnen bestaan hoe in enquête-onderzoek te vragen naar belemmeringen. Dientengevolge wordt in iedere vragenlijst het wiel opnieuw uitgevonden, en vindt er weinig accumulatie van kennis plaats. Behalve dat er weinig zicht is op hoe factoren samenhangen, is er op basis van het bestaande onderzoek ook weinig zicht op welk deel van de belemmeringen een overheid kan beïnvloeden, en wat de overheid zou kunnen ondernemen om de drempels om te sporten te beslechten.

De auteur bepleit een meer omvattend onderzoek naar belemmeringen om te sporten, alsmede de totstandkoming van een compacte onderzoeksmodule ‘belemmeringen in sport’ die gemeenten kunnen overnemen in hun lokale onderzoeken en die uitkomsten uit lokale onderzoeken op zijn minst vergelijkbaar maken.

Rapport

Belemmeringen voor de (potentiële) sporter

 

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
enquêtes
inactieven
motivatie
sportbeoefening
sporters
sportstimulering