Visie & Beleidsplein

De juiste prijs

een korte studie naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden en ijsbaan in Eindhoven

Boer, W.I.J. de (2012). De juiste prijs: een korte studie naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden en ijsbaan in Eindhoven. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Instituut voor Sport- en Bewegingsstudies.

In dit rapport is onderzocht wat de prijselasticiteit van de vraag is bij de twee gemeentelijke zwembaden de Tongelreep en het ir. Ottenbad en de ijsbaan het IJssportcentrum in Eindhoven. Uit de analyses van de historische gegevens over de drie sportaccommodaties die in dit rapport zijn onderzocht, blijkt voor geen enkele accommodatie een duidelijk verband tussen prijzen en bezoekersaantallen te zien. Er zijn in ieder geval voor de periode 2009-2011 op basis van ruwe prijselasticiteitberekeningen zeker geen aanwijzingen voor een elastische vraag. Hierbij moet wel worden benadrukt dat bij de ruwe prijselasticiteit niet alleen het effect van de prijs, maar ook de effecten van andere factoren op de bezoekersaantallen zijn inbegrepen.

Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Instituut voor Sport- en Bewegingsstudies,

Download(s)

De juiste prijs : een korte studie naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden en ijsbaan in Eindhoven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Willem de Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
gemeentelijk beleid
ijsbanen
sportaccommodaties
tarieven
zwembaden