Visie & Beleidsplein

Premiekorting werkloze jongere contract 24 uur

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) (2015). Premiekorting werkloze jongere contract 24 uur.

De sport is misschien wel bij uitstek een sector waarin jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen. Sportorganisaties kunnen bovendien hun maatschappelijke functie vergroten door deze jongeren op grotere schaal in dienst te nemen. Sinds 1 juli is er voor werkgevers een financiële prikkel bijgekomen: zij krijgen tijdelijk premiekorting als ze een jongere met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen voor minimaal 24 uur per week. Tot 1 juli was deze urengrens nog 32 uur. De premiekorting per werknemer is 3.500 euro per jaar.

Met deze tijdelijke regeling wil het kabinet meer jongeren van 18 en tot en met 26 jaar aan een baan helpen. De regeling geldt tot 1 januari 2018. Als werkgever krijgt u de premiekorting zolang het arbeidscontract duurt, maar maximaal voor twee jaar. U kunt de premiekorting alleen toepassen op werknemers die u vóór 1 januari 2016 in dienst neemt. 

Afstand tot de arbeidsmarkt

Er zijn verschillende manieren waarop de sport kan helpen bewegen naar (betaald) werk. En dat is hard nodig gezien de cijfers. In 2014 hadden 183.000 van de ruim 800.000 jongeren van 15 tot 27 jaar die niet naar school gingen, geen werk. Van deze jongeren zonder baan zoeken vier op de tien naar werk en zijn daarvoor direct beschikbaar (71.000). Hun afstand tot de arbeidsmarkt is nog klein te noemen. Daarnaast bestaat een groep die een middenpositie tot de arbeidsmarkt inneemt; zij zijn niet op zoek naar óf niet direct beschikbaar voor werk (een op de vijf = 37.000). Tot slot zijn er jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; ruim vier op de tien (75.000) jongeren zonder werk zoeken niet naar werk én zijn daarvoor ook niet direct beschikbaar. Het CBS geeft aan dat al sinds 2011 het aantal jongeren dat ver van de arbeidsmarkt staat, stijgt, zowel bij jonge mannen als bij jonge vrouwen. De stijging heeft vooral te maken met het effect van de crisis op de arbeidsmarkt.

Premiekorting aanvragen

U komt in aanmerking voor premiekorting indien u vóór 1 januari 2016 een jongere werknemer (van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud) aanneemt. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering;
  • de werknemer heeft de afgelopen drie maanden niet bij u gewerkt;
  • u moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal zes maanden geven;
  • de werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van UWV of van de gemeente. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam.

U krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximaal voor de duur van twee jaar. 

Meer informatie over premiekorting voor jongere werknemer (website UWV)

Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsovereenkomsten
contracten
jongeren
werkgevers
werknemers